હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૩/૧૦/૧૪ થી તા.૧૯/૧૦/૧૪ સુઘી)

(૧)

                તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ ઉંબરી- કંબોઇ પુલ ઉપર આ કામના તહોદારોઓએ પોતાના કબજા ભોગવટાની તુફાન ગાડી નં.GJ-24-V-8289 કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/૦૦ માં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંતીય દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્‍ડની બોટલો નંગ-૫૭૮ કી.રૂ.૬૬૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી શિહોરી પો.સ્‍ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૧૬/૨૦૧૫ પ્રોહી ક.૬બી,૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧ ૯૯,૯૮ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

(૨)

                તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ પાલનપુર  અમદાવાદ હાઇવે પુલના છેડે  આ કામના તહોદારે પોતાની અલ્ટો ગાડી નંબર GJ-5-CP-4189 ની માં ગે.કા નો પરપ્રાંતિય દારૂ ની બોટલો નંગ- ૯૬ કિમત રૂપિયા ૪૫,૬૦૦/- તથા એક સેમસંગ કંપનીનો કાળા કલરનો મોબાઇલ કિ.રૂ.૫૦૦ તથા અલ્ટો ગાડી ની કિ.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ મુદ્દામાલ કિમત રૂપિયા ૨,૪૬,૧૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી પા. શહેર પશ્ચીમ પો.સ્‍ટે  પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૫૦/૨૦૧૫  પ્રોહી ક.૬૬બી, ૬૫એ.ઇ,૧૧૬(૨),૯૮  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

(૩)

                તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ પાલનપુર સાત સંચા ડો આંબેડક ચોક ડાભી વાસ આ કામના આરોપીએમકાનમાં ભાડેથી રહી પોતાના કબજા ભાડાના મકાનમાં ગે.કા.અને વગર પાસ  પરમીટનો પરપ્રાંતીય વિદેશી દારુ બીયરની બોટલો નંગ.૪૨ કિમત રૂપિયા ૨૭,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ મળી આવી પા.સીટી પૂર્વ પ્રોહીગુ.ર.નં.૫૩૦૫/૨૦૧૫ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫ એ ઇ,૧૧૬(૨) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 29-10-2015