હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૫/૦૯/૧૪ થી તા.૨૧/૦૯/૧૪ સુઘી)

(૧)

               તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ બેડા ગામે આ કામના તહોદારોએ પોતાની જીપ કમાન્‍ડર ગાડી જીપ નં DJ 11 A 9641 માં ગે કા વગર પાસ પરમીટનો પરભાતીયે વિદેશી હાઇવડ ૨૦૦૦ સુપર બીયરની પેટીનો નંગ ૩૦ કુલ બોટલ નંગ ૩૬૦ કી રૂ ૩૬,૦૦૦ નો રાખી હેરાફેરી દરમ્‍યાન પકડાઇ જઇ હડાદ પો.સ્‍ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૧૫/૧૪ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫ એ.ઇ ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

(૨)

               તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ ઘોડાસર ગામે આ કામના તહોદારે પોતાની મારૂતી અલ્ટો કારમાં ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાંતીય વિદેશી દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની પેટી -૨૬ બોટલ નંગ-૧૨૪૮ કિ.રૂ.૧,૨૪,૮૦૦/-નો રાખી પોલીસ નાકા બંધી દરમ્યાન ગાડી મુકી નાસી જઇ તથા ગાડી કિ.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/-ની એમ મળી કુલ મુદ્દામાલ કિ.રૂ.૩,૭૪,૮૦૦નો મળી થરાદ પો.સ્ટે.પ્રોહી.ગુ.ર.નં. ૫૨૧૨/૧૪ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૮૯,૯૮,૯૯ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

(૩)

               તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ રામપુરા(ઘુ) ગામે આ કામેના તહોદારોએ મહીન્‍દ્રા જાયલો ગાડી નં.GJ-6,Z-3691 ના ચાલક આરોપી નં.(૧) ભલાભાઇ વાઘાભાઇ રાજપુત રહે.લવાણા તા.લાખણી વાળાએ મહીન્‍દ્રા જાયલો ગાડીમાં ગે.કા વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાન્તિય વિદેશી દારૂની બોટલો કુલ નંગ-૩૨૦૦ કુલ કિં.રૂ. ૩,૨૦,૦૦૦/- નો રાખી જાયલો ગાડી કિ.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- ની આમ કુલ મુદામાલ કિ.રૂ. ૮,૨૦,૦૦૦/- ની સાથે હેરાફેરી કરી નાકાબંધી દરમ્‍યાન પકડાઇ જઇ આ મુદ્દામાલ તથા ગાડી આરોપી નં.(૨) બંસીરામ ભુરારામ વિશ્નોઇ રહે.સાંકડ તા.સાંચોર જી.જાલોર (રાજ.)વાળાએ આરોપી નં.૧ વાળાને આપી ગાડી સાથે આરોપી નં.૧ પકડાઇ જઇ દિયોદર પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૨૭૨/૨૦૧૪ પ્રોહી ક.૬૬(બી),૬૫એઇ, ૬૭સી,૧૧૬(૨),૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 23-09-2014