હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૨૦/૧૦/૧૪ થી તા.૨૬/૧૦/૧૪ સુઘી)

(૧)

                 તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ થરા ટાઉન આ કામનો તહોદારે પોતાના ભોગવટાના રહેણાક મકાનમાં  ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાતીય વિદેશી દારુ પેટી ઓ નંગ.૧૭ બોટલ નાની મોટી નંગ.૮૩૨ જેની કિ.૬૨૮૦૦ નો રાખી મુદ્દામાલ મળી આવી થરા પો.સ્‍ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૮૬/૧૪ પ્રોહિ કલમ ૬૬બી,૬પએઇ,૧૧૬(ર) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 (૨)

                 તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ માલણ ગામે પેટ્રોલ પંપ પાસે આ કામના પીકપ ડાલા નં.GJ-15-X- 4729 નાચાલકે પોતાના જીપ ડાલામાં આશિષ ઉર્ફે આસુ રમેશચંદ્ર અગ્રવાલ રહે.આબુરોડ વાળાનો પરપ્રાંતીય વિદેશી દારૂ તથા હેવર્ડ બીયર ટીન એમ કુલ બોતલ નંગ ૧૭૪૦ કિ રૂ.૧,૫૯,૧૨૦/૦૦ નો ગે.કા રીતે રાખી તથા જીપ ડાલા ની કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- કુલ કી.રૂ.૩,૫૯,૧૨૦/-નો રાખી મુદ્દામાલ મળી આવી પા.તા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૫૨૮/૧૪ પ્રોહી કલમ ૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૯,૯૮,૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

(૩)

                 તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ માલણ ગામે પેટ્રોલ પંપ પાસે આ કામના આરોપી ગાડી નંબર.G.J.27.U.5697માં ગે.કાનો અને વગર પાસ પરમીટનો અલગ અલગ માર્કાનો પરપ્રાંતિય દારૂ   /બીયરનો જથ્થો બોટલ નં-૩૮૦૬ ની કુલ કીમત રૂ.,૨૬,૭૦૦/- તથા છોટાહાથી G.J.27.U.5697 કીમત રૂ.,૦૦,૦૦૦/-તથા રોકડ રૂ.૭૦૦/-તથા મોબાઇલ નંગ-૨ કીમત રૂ.૧૦૦૦/- તથા તાડપત્રી નંગ-૨ કીમત રૂ.૨૦૦૦/-એમ કુલ રૂ.,૨૯,૭૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાં પકડાઇ જઇ ડીસા શહેર ઉત્તર પોલીસ સ્‍ટેશન પ્રોહી ગુ..નં.૫૨૦૮/૨૦૧૪ પ્રોહી .૬૬(બી),૬૫એઇ,૧૧૬((ર),૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-10-2014