હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૦/૧૧૧/૧૪ થી તા.૧૬/૧૧/૧૪ સુઘી)

                                                   (૧)

         તા.૯/૧૧/૧૪ ના રોજ ગુંદરી પોલીસ ચેક પો.સ્‍ટ આ કામના ત્‍હોદારોએ એક બીજા મેળાપીપણાંમાં પોતાના જાત કબજા હેઠળની ટ્રક ગાડી નં.HR-69A-8725 માં પર પ્રાંતિય વિદેશી બનાવટનો વિદેશી દારૂ તથા બિયરનો જથ્થો મોટા પ્રમાણનો પેટી નંગ- ૬૦૦ બોટલ નંગ- ૮૨૫૦ કિમત રૂ.૨૫,૫૯,૦૦૦/- નો તથા ટરબો ટ્રક ગાડી કિમત રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ચોખાના કટ્ટા નંગ ૧૩૦ કિં.રૂ.૩,૯૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કિમત રૂ.૧૫૦૦/- તથા તાટ પતરી , રસ્‍સીની કિં રૂ.૫૦૦/- એમ મળી કુલ કિમત રૂપિયા ૪૪,૫૧,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે ગુજરાત રાજયમાં લઇ આવતાં ગુંદરી ચેક પોસ્‍ટ ઉપર પોલીસ નાકાબંધી દરમ્‍યાન પકડાઇ જઇ પાંથાવાડા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૧૬/૨૦૧૩ પ્રોહી એટક કલમ- ૬૬B , ૬૫AE, ૧૧૬B ,૯૮,૯૯,૮૧,૮૩ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                    (૨)

        તા.૧૦/૧૧/૧૪ ના રોજ મલાણ ગામના બસ સ્ટેન્ડ નજીક આ કામના ગાડી નં-GJ-8-f-4250 ના ચાલકે પોતાના ગાડીમાં ગે.કા. અને પરપ્રાંતીય દારૂ ની બોટલો  તથા  બીયરના  ટીન કુલ બોટલ નંગ. ૬૭૬ કી રૂ ૧,૦૦,૯૯૬/- નો વગર પાસ પરમીટે પ્રોહી મુદામાલ તથા અલ્ટો ગાડી નંબર-GJ-8-f-4250 ની કી.રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/૦૦,જે મળી કી.રૂ.૨,૨૫,૯૯૬/૦૦ માં વિદેશી દારૂ ભરી મળી આવી પાલનપુર તાલુકા પ્રોહી ગુ.ર.ન.૫૫૯૪/૧૪ પ્રોહી કલમ ૬૬બી,૬૫AE,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯,મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                    (૩)

        તા.૧૦/૧૧/૧૪ ના રોજ કુંવાણા ગામે આ કામના આરોપીએ ગામમાં બાવળોની ઝાડીમાં પોતાના કબજા ભોગવટામાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે વિદેશી પરપ્રાંતીય દારૂની ૧૮૦ મી.લી.ની બોટલ નંગ.૫૨૮ કિ.રૂ.૫૨૮૦૦/- નો મુદામાલ રાખી મળી આવી દિયોદર પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નં.૩૧૩/૨૦૧૪ પ્રોહી ક.૬૬ (બી), ૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૪)

        તા.૧૪/૧૧/૧૪ ના રોજ નોખા ગામે આ કામના પોતાના  કબજા ભોગવટાના ખેતરમાં રહેણાંક ઘર પાસે ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે વિદેશી પરપ્રાતીય દારૂની ૧૮૦ ML ની બોટલ નંગ-૨૮૨ કિ.રૂ.૨૮૨૦૦/- નો રાખી મળી આવી દિયોદર પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૩૧૬/૨૦૧૪ પ્રોહી ક.૬૬(બી),૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૫)

        તા.૧૬/૧૧/૧૪ ના રોજ રવિ ગામની સીમમાં આ કામના આરોપીએ પોતાના કબજાની ૪૦૭ ટેમ્પો ગાડી નં.GJ 9 Y 5955 માં બોડીના ભાગે બોક્ષ બનાવી તેમાં વગર પાસ પરમીટનો પર પ્રાંતીય દારૂ તથા બિયરની બોટલોનો જથ્‍થો કુ્લ્લે બોટલો નંગ ૪૨૦ કીં રૂ.૧,૦૯,૨૦૦/- નો વેચાણ અર્થે રાખી લઇ જતાં પોલીસે રોકવા ઇશારો કરતાં ટેમ્પો કીં.રૂ. ,૦૦,૦૦૦/  નો રાખી મળી આવી ધાનેરા પ્રોહી ગુ.ર.નં ૫૨૪૨/૧૪ પ્રોહી એકટ ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-11-2014