હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી ( તા.૦૨/૦૫/૧૪ થી ૦૮/૦૬/૧૪ સુઘી )

(૧)

             તા.૨/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ કોટડા (ફો) રોડ આ કામના આરોપીઓએ એકબીજાના મેળાપીપણાથી ઇનોવા ટોયેટો ગાડી નંબર જી.જે. ૧૨ જે ૨૧૯૬ માં ગે.કા વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી પરપ્રાન્તિય દારૂ નાની-મોટી બોટલ તથા બિયરના ટીન કુલ નંગ-૧૮૭૨(પેટી નંગ-૪૫) કી.રૂ.૧૮૭ર૦૦/- તથા ઇનોવા ગાડી કિ.રૂ.૫૦૦૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરાફેરી કરતા મળી આવી પકડાઇ જઇ  દિયોદર પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૨૦૩/૧૪ પ્રોહી.ક.૬૬બી, ૬૫એઇ, ૬૭સી, ૧૧૬(ર),૯૮,૯૯,૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

(૨)

             તા.૨/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ કાણોદર ગામે આ કામના તહોદારે સ્‍કોર્પીયો ગાડી નં.GJ-2B.D.-9416 ના ચાલકે ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટે તેના કબજા ભોગવટાની સ્‍કોર્પીયો ગાડી નં.GJ-2B.D.-9416 માં પરપ્રાંતિય દારૂ/બીયરની કુલ બોટલ નંગ-૮૦૪ કિ.રૂ.૧,૦૮,૦૦૦/- નો રાખી પાલનપુર તાલુકા પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુ.ર.ન.૫૨૭૭/૧૪  પ્રોહી કલમ ૬૬બી, ૬૫A E,૧૧૬(૨)૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

(૩)

            તા.૪/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ વડા ગામે  આ કામનો તહોદારે પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનના ઓગણ મા પરપ્રાતીય દારુ તથા બીયરની નાની મોટી બોટલ નંગ ૧૫૬૩ કિ ૨૦૭૨૨૫ નો વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો રાખી  થરા પો.સ્‍ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૨૫/૧૪ પ્રોહિ ક.૬૬બી,૬૫એઈ,૧૧૬ (૨) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 10-12-2014