હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૭/૧૨/૧૪ થી તા.૨૮/૧૨/૧૪ સુઘી)

                                                   (૧)

           તા.૧૭/૧૨/૧૪ ના રોજ જડીયા ગામે આ કામના તહોદારે પોતાની સ્વીફ્ટ ડીજાયર સફેદ કલરનીમાં ગે.કાનો વગર પાસ પરમીટનો પર પ્રાંતીય દારૂ/બીયરની બોટલો/ટીન નો જથ્થો કુલ નંગ- ૧૪૪૦ કિ.રૂ. ૧,૪૪,૦૦૦/- રાખી મળી આવી ધાનેરા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.ન. ૫૨૭૪/૨૦૧૪ પ્રોહી કલમ ૬૬બી,૬૫ એઇ,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                   (૨)

           તા.૧૭/૧૨/૧૪ ના રોજ સવપુરાના પાટીયા આ કામે એકદંરે હકીકત એવી છે કે આ કામના કેમ્‍પર ડાલાના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં  ગે.કા. અને વગર પાસપરમીટનો પ પ્રાતીય દારુ પેટી – ૯ તથા ૩૦ બોટલ ઇમ્‍પકેટ કંપનીની કૂલ બોટલ ૪૬૨ કી.રૂ. ૪૬,૨૦૦/- તથા કેમ્‍પર ડાલાની કી.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કૂલ રૂ. ૩,૪૬,૦૦૦/- રાખી મળી આવી થરાદ પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુરનં. ૫૩૫૪/૧૪ પ્રોહી ક. ૬૬ બી, ૬૫ એઇ ,૧૧૬(૩) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 31-12-2014