હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

      બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૬/૩/૧૫ થી તા.૨૨/૩/૧૫ સુઘી)

                                                 (૧)

           તા.૧૬/૩/૧૫ ના રોજ પાલનપુર ટાઉન ડીસા પાલનપુર હાઇવે બનાસબેંક ની સામે આકામના આરોપીઓએ સ્‍વીફટ ગાડી નં.GJ1KG 9114 માં ગેકા અને વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી દારુ ની બિયર ની બોટલ નંગ ૧૪૦ કિ.રૂ. ૧૪૦૦૦/- તથા રોયલ વ્‍હીસકી ની બોટલ નંગ ૪૦ કિ.રૂ. ૨૦૦૦૦/- તથા વ્‍હીસકી ની બોટલ નંગ ૨૪૦ કિ.રૂ. ૯૬૦૦૦/- તથા સ્‍વીફટ ગાડી ની કિ.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નં.૧ કિ.રૂ. ૫૦૦ જે કુલ મળી રૂપિયા ૫,૮૦,૫૦૦/-  ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પાલપુર શહેર પશ્વિમ પોલીસ સટેશન પ્રોહી ગુ..નં.૫૦૬૭/૧૫ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫એ..૬૭સી,૧૧૬બી,૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                 (૨)

           તા.૧૬/૩/૧૫ ના રોજ અમીરગઢ બોર્ડર ચેક પોસ્‍ટ આ કામના તહોદારોએ તેમના કબ્જા હેઠળ ની આયસર ટ્રક નં.HR-38-S-8149  ગાડીમાં  ગે.કા.વગર પાસ પરમિટનો વિદેશી દારૂ તથા બિયર ની  પેટી નંગ.૩૩૮ જે  કુલ બોટલ નંગ-૪૮૬૦ કિં.રૂ.૧૦,૬૯,૮૦૦/- તથા આયસર ટ્રક ગાડી કિં.રૂ ૭,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ કિં.રૂ.૫,૦૦/- તથા ભુસાના કટટા નંગ-૭૦ કિં.રૂ.૩,૫૦૦/- તથા થર્મોકોલના ટુકડા ભરેલ કટટા નંગ-૬૦ કિં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ડીસ્‍પોઝલ ગ્‍લાસ અને થર્મોકોલના ટુકડા ભરેલ ખોખા નંગ-૩૫ કિં.રૂ.૧૭૫૦/- એમ કુલ મુદામાલ મળી કિ.રૂ.૧૭,૭૫,૫૫૦/- નો મુદામાલ  રાખી પકડાઇ જઇ અમીરગઢ પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૦૪૨/૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૮૩,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                                (૩)

           તા.૧૬/૩/૧૫ ના રોજ વાછોલ ગામે આ કામનો તહોદારએ પોતાના કબજા ભોગવટાની હુન્‍ડાઇ કાર નંબર RJ.14.CL.3248 માં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંતિય ઇગ્‍લીશ દારૂ તથા બિયરની પેટી નંગ- ૧૯ બોટલ નંગ- ૪૭૬ કિમત રૂપિયા ૯૨,૫૫૦/- તથા મારૂતિ કાર કિમત રૂપિયા ૪,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુલ કિમત રૂ.૪,૯૨,૫૫૦/-ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ પાંથાવાડા પો.સ્ટે.પ્રોહી.ગુ.ર.નં. ૫૦૩૧/૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬ B, ૬૫AE, ૧૧૬B, ૯૮,૯૯,૮૩ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                             (૪)

           તા.૨૦/૩/૧૫ ના રોજ કાણોદર ગામે સેન્ટ્રલ હોટલ નજીક આ કામના તહોદારે એકબીજાના મેળાપીપળાણાથી  પોતાના કબજા ભોગવટાની ટોઇટો ઇનોવા ગાડી નં.GJ-01-KR-2171 માં ગે.કાનો વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાતીય ઇગ્લીશ દારૂ પેટી નંગ-૪૦ તથા છુટી બોટલો નંગ-૧૧૨ મળી  કુલ બોટલો નંગ-૫૯૨ કિં.રૂ.૨૦૭૨૦૦/- તથા ગાડીની કિં.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/-કુલ કિ.રૂ-૭૦૭૨૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ પા.તા પોસ્‍ટે પ્રોહી ગુ.ર.નંબર-૫૧૫૫/૨૦૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬બી, ૬૫ એઇ,૧૧૬(૨)૯૮,૯૯,૮૧, મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

                                            (૫)

           તા.૨૦/૩/૧૫ ના રોજ વાસણા (સેભર) સીમ આ કામના તહો.એ પોતાના કબજા ભોગવટા ના ખેતર મા બનાવેલ ઢાળીયા મા ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો  વિદેશી દારુ નાની મોટી બોટલ તથા બીયર ટીન મળી કુલ બોટલ નંગ ૨૬૭ કુલ કિ.રૂ.૩૩,૩૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ વડગામ પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૨૨/૨૦૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬બી ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 23-03-2015