હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

      બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૬/૦૪/૧૫ થી તા.૧૨/૦૪/૧૫ સુઘી)

                                                 (૧)

           તા.૬/૪/૧૫ ના રોજ પાલનપુર નવાગંજ  આ કામના આરોપીએ પોતાના મારુતિ ૮૦૦ કાર નં જી.જે.૧.એપી.૫૭૫૧ મા  ગે.કા. અને  વગર  પાસ  પરમીટનો પરપ્રાતિય અંગ્રેજી દારુ/બીયર કૂલ બોટલ નં ૩૧૯ કીં.રુ/- ૬૭.૭૦૦/- નો મુદામાલ તથા મારુતિ ગાડી કીં.રુ.૫૦.૦૦૦/-ની મળી કૂલ કીં.રુ.૧.૧૭૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પા.સીટી પૂર્વ પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૮૪/૧૫ પ્રોહી કલમ.૬૬બી., ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

                                               (૨)

           તા.૭/૪/૧૫ ના રોજ પાલનપુર દેવશ્રી સોસાયટીના નાકે  આ કામના આરોપીએ પોતાની કબજા ભોગવટાની  મારૂતી  એસ્ટીમ કાર નં.GJ.1.HE.6393 ગેકા. અને વગર પાસ  પરમીટ નો વિદેશી દારૂની બોટલ  નંગ.૧૯૨ કિ.રૂ.૩૭,૨૦૦/- નો તથા એસ્ટીમ કાર ની કિ.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની સાથે  કૂલ કિ.રૂ.૧,૩૭,૨૦૦/- નો રાખી પકડાઇ જઇ પા.સીટી પૂર્વ પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૯૨/૧૫ પ્રોહી ક.૬૬બી, ૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 15-04-2015