હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

      બનાસકાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૨૭/૦૪/૧૫ થી તા.૪/૦૫/૧૫ સુઘી)

                                                 (૧)

           તા.૨૬/૪/૧૫ ના માકણચંપા ગામે  થાણાથી આ કામના તહોદારોરે આઇસર ગાડી.નં.GJ-8-Z-9734 ની  અંદર પર પ્રાન્તીય વિદેશી દારૂનો જથ્થો  બોટલ નંગ.૪૩૬૮ કુલ કિ.રૂ.૪૩૬૮૦૦/- નો  રાજસ્થાન થી ગુજરાત માં  લાવી  હેરાફરી કરી  આઇસર ગાડીની કિ.રૂ.૮૦૦૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી હડાદ પો.સ્ટે પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૦૪૨/૦૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી. ૬૫ એઇ.૧૧૬ બી.૮૧.૯૮.૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

                                                 (૨)

           તા.૪/૫/૧૫ ના રામપુરા વડલા ગામની સીમમાં આ કામના તહોમતદારોએ એક બીજા ઇસમે એક બીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબજા ભોગવટાની બજાજ પલસર મોટર સાયકલ નંબર-G.J.1.MF.5185 માં ગે.કાનો વગર પાસપરમીટનો પરપ્રાંતિય દારૂ તથા બીયર પેટી નંગ-૬ તથા છુટી બોટલો નંગ-૯૨ મળી કુલ બીયર તથા ઇગ્લીશદારૂની બોટલ નંગ-૨૧૨  કિં.રૂ. .૨૫,૦૮૦ /-નો રાખી હેરાફેરી કરતાં બજાજ પલસર મોટર સાયકલ નંબર-G.J.1.MF.5185 કિં.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપીયા ૫૦,૦૮૦/- નો તથા એક કંતાનનો કોથળો તથા એક સફેદ પ્લાસ્ટીકના કોથળો તથા  એક પીળા કલરનો કોથળો તથા એક જાડી દોરી તથા એક પાતળી દોરી રૂપીયા ૦૦/૦૦ નો મુદદામાલ પકડાઇ જઇ પા.તા પો.સ્‍ટે પ્રોહી ગુ.ર.નંબર ૫૨૬૮/૨૦૧૫ પ્રોહી  ૬૬બી,૬૫ એઇ, ૧૧૬(ર), ૯૯, ૯૮,૮૧  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-05-2015