હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

      બનાસકાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૦૫/૦૫/૧૫ થી તા.૧૧/૦૫/૧૫ સુઘી)

                                                 (૧)

           તા.૭/૫/૧૫ ના થરા ટોટાણા રોડ ખારીયા ગામે આ કામના તહોદારે પોતાના મારૂતી એસ. એકસ.ફોર  GJ-10-AC-5118 ના  ચાલકે પોતાની  કારમાં વગર  પાસ  પરમીટે ગે.કા.રીતે વિદેશી દારૂ તથા બીયર પેટીઓ નંગ.૨૪ બોટલ નં.૩૩૬  કુલે કી.રૂ.૮૧૬૦૦/- નો  મારૂતી કારમાં હેરાફેરી કરી  ગાડીની કી.રૂ.૪૦૦૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી થરા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૮૩/૧૫ પ્રોહી ક.૬૬બી, ૬૫એઇ,૧૧૬ (૨), ૮૧,૯૮,૯૯  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

                                               (૨)

           તા.૯/૫/૧૫ ના ધાનેરા રાજધાની ત્રણ રસ્તા આ કામના તહોદારે હુન્ડાઇ કંપનીની સેન્ટ્રો સલેટીયા જેવા કલરની ગાડી નં.GJ 12 P 3631 ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં ગે.કા. અને વગર પાસપરમીટે પરપ્રાંતિય દારુની બોટલ કૂલ નંગ.૬૬૦ કી.રૂ.૧,૦૨,૦૦૦/- ની તથા સેન્ટ્રો ગાડી કી.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- તેમ કૂલ મુદ્દામાલ કી.રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી ધાનેરા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૮૬/૧૫ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫ એઇ,૧૧૬ (૨),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

                                                (૩)

           તા.૯/૫/૧૫ ના ચડોતર રેલ્વે ફાટક પાસે આ કામના તહોમતદાર અલ્ટો ગાડી નં.G.J.-08-F-7726 ના ચાલકે તેના કબજા ભોગવટાની અલ્ટો ગાડી નં.G.J.-08-F-7726માં ગે.કાનો વગર પાસપરમીટનો પરપ્રાંતિય દારૂ પેટી નંગ-૨૧ તથા બોટલો નંગ-૬૮૪ કિં.રૂ. ૭૫,૬૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી કરતાં તેમજ નોકીયા કંપનીનો મોબઇલ-૧ કિ.રૂપીયા ૫૦૦/- તથા અલ્ટો ગાડી નં.G.J.08-F-7726 કિં.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપીયા ૨,૭૬,૧૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પા.તા પો.સ્‍ટે પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૭૬/૨૦૧૫ પ્રોહી  ૬૬બી,૬૫ એઇ,૧૧૬(ર),૯૯, ૯૮,૮૧  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 13-05-2015