હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

      બનાસકાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૨/૦૫/૧૫ થી તા.૧૮/૦૫/૧૫ સુઘી)

                                                 (૧)

           તા.૧૪/૫/૧૫ ના ગોલા ગામની આ કામના આરોપી બલરામ સુખરામ વિશ્નોઇ રહે. ખારી તા. ગુડામાલાણી જી.બાડમેર(રાજ) વાળાએ પોતાની મહિન્દ્રા કંપનીની XUV ગાડી નં GJ-2-BD-7675 માં વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાંતીય દારૂની બોટલોનો જથ્‍થો કુલ નંગ ૨૩૬ કિ.રૂ. ૯૮,૮૦૦/- નો વેચાણ અર્થે રાખી લઇ જતાં પરપ્રાંતીય વિદેશી દારૂ કિ.રૂ. ૯૮,૮૦૦/- તથા ગાડીની કિ.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ કસ્.રૂ. ૫,૯૮,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરતાં મળી આવી પકડાઇ જઇ ઘાનેરા પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૧૦૬/૧૫ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

                                                 (૨)

           તા.૧૪/૫/૧૫ ના કાણોદર હાઇવે આ કામના તહોમતદારોએ એકબીજાના મીળાપીપણાથી તેમના કબજા ભોગવટાની એસન્ટ ગાડી નંબર G.J.-1-HB-2904 માં વગર પાસપરમીટે ગે.કા.નો જુદા જુદા માર્કાનીપરપ્રાંતિય ઇગ્લીશદારૂની પેટીઓ નંગ-૧૧ જેમાં બોટલો નંગ-૪૨૦ કિં.રૂ. ૩૯,૬૦૦ /-નો રાખી હેરાફેરી કરતાં તેમજ ઇન્ટેક્ષ કંપનીનો મોબાઇલ-૧ કિમત રૂપીયા ૫૦૦/- તથા એસન્ટ ગાડી નંબર G.J.-1-HB-2904 કિં.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપીયા ૨,૪૦,૧૦૦/- ના મુદૃામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ પા.તા પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૨૯૫/૨૦૧૫ પ્રોહી ૬૬બી,૬૫ એઇ,૧૧૬(ર), ૯૯, ૯૮,૮૧ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

                                               (૩)

           તા.૧૫/૫/૧૫ ના ડાલવાડા ગામે આ કામના તહોદારે પોતાના કબ્જા ભોગવટાના ઢોર તથા ઘાસચારો રાખવાના વાડામાં ગે.કા અને વગરપાસ પરમીટનો પરપ્રાંતીય વીદેશી દારૂની તથા બીયરની નાની મોટી બોટલ નંગ-૩૭૩ કી.રૂ. ૬૪,૩૦૦/- નો રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ છાપી પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નં ૫૧૧૧/૧૫ પ્રોહી કલમ.૬૬બી, ૬૫એ.ઇ, ૧૧૬(બી)  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-05-2015