હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૨૩/૧૦/૧૪ થી તા.૨૯/૧૧/૧૪ સુઘી)

(૧)

                તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૪ ના ગંગવા આ કામના તહોદારે ગે.કા.નો વગર પાસપરમીટે પોતાના કબજા ભોગવટાના રહેણાંક ઘરની સામે આવેલ ભેસો બાંધવાના છાપરામાં ફાટેલ તાડપત્રી નીચે પરપ્રાતીય ઇગ્લીશ દારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલ તથા બીયર ટીન મળી કુલબોટલનંગ-૨૬૪ કી.રૂ.૩૩,૬૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી દાંતા પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૫૨/૨૦૧૫ પ્રોહી ક ૬૬બી, ૬૫એઇ,૧૧૬(ર)  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.

(૨)

                તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૪ ના કાણોદર ગામે સ્વાદ હોટલ પાસે આ કામના તહોમતદારે પોતાના કબજા ભોગવટાની મેટાલીક કલરની હોન્ડા સીટી જુના મોડલની જેનો નંબર GJ-12-P-2945 જેમાં ગે.કાનો વગર પારપરમીટનો ઇગ્લીશ દારૂ/બીયરની પેટી નંગ.૧૦ તથા છુટી બોટલો નંગ.૨૪ જેની કિ.રૂ. ૪૧૫૪૪/૦૦ તથા હોન્ડા સીટી ગાડીની કિ.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/૦૦ ની કુલ કિ.રૂ.૩,૪૧,૫૪૪/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પા.તા પોસ્‍ટે પ્રોહી ગુ.ર.નંબર-૫૭૧૮/૨૦૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬બી, ૬૫એઇ, ૧૧૬ (૨) ૯૮,૯૯,૮૧  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

(૩)

                તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૪ ના ભેમાળ ગામની સીમ આંબાઘાંટા વળાંકમાં આ કામના તહોદાર સ્કોરપીયો ગાડી નં.જી.જે.૦૬.ઇ.ક્યું.૯૯૫૪ ના ચાલકે પોતાની ગાડીમાં ગે.કા.વગર પાસપરમીટે પર પ્રાન્તીય દારૂની પેટી નંગ-૩૨, કુલ બોટલ નંગ.૬૦૦ કિ.રૂ.૧,૦૯,૨૦૦/- દારૂ તથા બિયરના ટીન ગાડી કિ.રૂ. ૬૦૦૦૦૦/- મળી કુલકિ.રૂ.૭૦૯૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી દાંતા પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૫૩/૨૦૧૫ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬(ર),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

(૪)

                તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૪ ના કાતરવા ગામે આ કામના તહોદારોઓએ   પોતાની માલીકીની કબજા ભોગવટાના રામદેવ હોટલ માં ગે.કા.વગર પાસ-પરમીટનો પર-પ્રાતિય વિદેશી દારૂ ઉપર જણાવેલ વિગતેનો કંપની માર્કાનો કંપની શીલબંધ નંગ.૬૪૭  કિ.રૂ.૬૫,૭૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી આગથળા  પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૬૫/૧૫ પ્રોહી ક.૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ,૧૧૬(૨),૮૧  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-12-2015