હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૩૦/૧૧/૧૪ થી તા.૧૩/૧૨/૧૪ સુઘી)

(૧)

                તા.૭/૧૨/૨૦૧૪ ના સુઇગામ ભાભર રોડ આ કામના તહોદારે પોતાની કબજા ભોગવટાની સફેદ કલરની સીફટ ગાડી નંબર વગરની ગાડીમાં પરપ્રાંતીય ઇંગલેશ દારુ બોટલ નંગ.૧૯૫ કિ રૂા.૫૭૦૦૦ નો ગાડીમાં રાખી  સીફટ ગાડી ની કિ.રૂા ૬,૦૦,૦૦૦ ની મુકી પરપ્રાંતીય ઇંગલેશ દારુ બોટલ નંગ.૧૯૫ કિ.રૂ.૫૭૦૦૦ નો તથા સીફટ ગાડી ની કિ.રૂા ૬,૦૦,૦૦૦ આમ કૂલ કિ.રૂ.૬,૫૭,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી સુઇગામ પો.સ્‍ટે. III ગુ.ર.નં.૫૦૪૩/૨૦૧૫ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬બી,૬૫એ,ઇ, ૬૭સી,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

(૨)

                તા.૭/૧૨/૨૦૧૪ ના ખિંમત ગામે આ કામના તહોદારે પોતાના કબજા ભોગવટાની ઇનોવા ગાડીના ચાલકે પોતાના કબજા હેડળની ઇનોવા ગાડીમાં ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો અલગ અલગ બ્રાન્‍ડની વિદેશી દારૂની પેટી નંગ-૨૧ બોટલ નંગ-૨૫૧ કિં.રૂ.૧,૪૪,૭૦૦/-તથા ઇનોવા ગાડી કારની કિં.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ કિં.રૂ.૬,૪૪,૦૦૦/-  ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પાંથાવાડા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૧૫૪/૧૫ પ્રોહી.ક.૬૬બી ,૬૫એઇ,૧૧૬(૨),૯૮,૯૯મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

(૩)

                તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૪ ના ધાનેરા ટાઉન મામાબાપજી ના મંદીર પાસે  આ કામ ના  તહોદારો ચાલકે પોતાની કબજા ભોગવટાના ટેન્કરમાં ગે.કા વગર પાસ પરમીટનો પરપ્રાંતીય દારૂની બોટલો નંગ-૧૯૨૦ કુલ કિ.રૂ, ૬,૦૬,૦૦૦/- નો તથા ટેન્કર કિ.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તેમ કુલ મુદામાલ કિ.રૂ.૧૬,૦૬,૦૦૦/-   ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી ધાનેરા પો.સ્‍ટે પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૫૩૦૭/૨૦૧૫ પ્રોહી કલમ ૬૬(બી), ૬૫, એ.ઇ.૧૧૬,(૨)૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 15-12-2015