હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્‍યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૪/૧૨/૧૪ થી તા.૨૦/૧૨/૧૪ સુઘી)

(૧)

                તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૪ ના પાલનપુર બીજેશ્વર કોલોની હનુમાન મંદિર પાસે આ કામના ત્હોદારોએ જાહેરમાં ખુલ્લામાં ગંજીપાના પૈસાથી તીનપતીનો જુગાર પૈસા પાનાથી રમતા જુગારના  સાહિત્ય તથા અંગ જડતી તથા દાવ ઉપરથી મળી આવેલ રોકડ કૂલ કિ.રૂ. ૨૫૮૨૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ.૨ કિ.રૂ.૧૦૦૦/-મળી કૂલ કિ.રૂ.૬૮૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પા.સીટી પૂર્વ પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં. ૩૨૧૧/૨૦૧૫ જુગાર ધારા  ક.૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

(૨)

                તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૪ ના છનીયાણા  ગામે આ કામના તહોદારોએ ભેગા મળી જાહેરમા ગે.કા. રીતે ગંજીપાનાથી તીન પત્તીનો પતાપાનાનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા રોકડ રકમ ૨૭૦૭૫/- તથા મોબાઇલ નંગ-૬ કિ.રૂ. ૩૭૦૦/- સાથે કૂલ મુદામાલ કિ.રૂ.૩૦૭૭૫/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી વડગામ સે.ગુ.ર.નં.૩૦૪૨/ર૦૧૫  જુગાર ધારા ૧૨ (અ)  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.  

(૩)

                તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૪ ના કપરૂપુર રેલ્વે ફાટક સામે આ કામના આરોપીઓ એ કપરૂપુર રેલ્વે ફાટક પાસે આવેલ ખુલ્લી જાહેર જગ્યામાં ભેગા મળી ગંજીપાના તથા પૈસાથી તીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાહિત્ય તથા રોકડ રકમ ૧૬,૨૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી ભાભર પો.સ્ટે.સેકન્ડ.ગુ.રુ.નં. ૩૦૯૬/૧૫ જુગાર ધારા ક.૧૨  મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

(૪)

                તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૪ ના ભેમ બોરડી સીમમાં આ કામના આરોપીઓ એ ભેમ બોરડી સીમમાં જાહેર ખુલ્લી  જગ્યામાં ભેગા મળી ગંજીપાના તથા પૈસાથી તીન પત્તીનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાહિત્ય તથા રોકડ રકમ ૨૦,૦૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી ભાભર પો.સ્ટે.સે.ગુ.રુ.નં. ૩૦૯૭/૧૫ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 21-12-2015