હું શોધું છું

હોમ  |

સારી કામગીરી
Rating :  Star Star Star Star Star   

બનાસકાંઠા જીલ્‍લા પોલીસ દ્વારા કરેલ સારી કામગીરી (તા.૧૮/૧/૨૦૧૬ થી તા.૨૪/૧/૨૦૧૬ સુઘી)

(૧)

                તા.૨૦/૧/૨૦૧૬ ના કાણોદર ગામે હાઇવે રોડ ઉમરદશી પુલ પાસે  આ કામના તહોદારે એકબીજાના મેળાપીપણાથી પોતાના કબ્જા ભોગવટાના ના  રૂટ  કન્ટેન્ટ ટાટા  ૧૬૧૩  જેનો નંબરHR-47-B-2564 મા  વગર  પાસ  પરમીટે ગે.કાનો પરપ્રાતીય  ઇગ્લીશ દારૂ બીયરની પેટીઓ નંગ-૩૭૮  જેમા કુલ બોટલો નંગ ૫૬૧૬ કુલ કિ રૂ-૧૩,૧૮,૮૦૦/-ની હેરાફેરી કરી ટ્રક કન્ટેન્ટ કિં-રૂ-૧૦,૦૦,૦૦૦ સાથે મળી  તેમજ મોબાઇલ ફોન  નંગ-૨ કિ રૂ-૨૦૦૦ એમ કુલ  કિ-૨૩,૨૦,૮૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પા.તા. પ્રોહી ગુ.ર.ન.૫૦૩૯/૧૬ ધી પ્રોહી.કલમ ૬૬બી, ૬૫એઇ, ૧૧૬(ર)૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

()

                તા.૨૧/૧/૨૦૧૬ ના ખુણીયા ગામ ત્રણ રસ્‍તા હાઇવે રોડ ઉપર આ કામના તહો અલ્‍ટોકાર જી જે ૨૭ કે ૯૪૭માં ગેકા વગર પાસ પરમીટનો વિદેશી દારૂ તથા બિયરની પેટી નંગ- ૭ તેમજ છુટક નંગ મળી કુલ બોટલ નંગ- ૪૭૫ કિરૂ. ૬૭,૩૦૦/- તથા અલ્‍ટોકાર કીરૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-એમ કુલ મુદ્દામાલ મળી કુલ–૨,૬૭,૩૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી અમીરગઢ પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુરનં. ૫૦૧૬/૧૬ પ્રોહી ક.૬૬બી૬૫ એઇ ૬૭ સી ૯૮,૯૯,૧૧૬(૨) મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

()

                તા.૨૪/૧/૨૦૧૬ ના થરાદ આર.ટી.ઓ ચેક પોસ્ટ થાણાથી પુર્વે  આ કામના આરોપીએ સ્કોરપીયો ગાડી નંબર જી.જે.૧૨ એ.કે ૨૭૪૩ નો ચાલકે તથા તેની સાથેના બીજા એક ઇસમે ઉપરોકત ગાડીમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો પર પ્રાંતીય દારૂની બોટલ નંગ-૧૪૪૦ કિ.રૂ.૧,૪૪,૦૦૦/-  ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી થરાદ પો.સ્‍ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૦૯/૨૦૧૬ પ્રોહી ક.૬૬બી,૬૫એઇ,૧૧૬ (૨),૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 18-04-2016